PRISER MM.

Grupper, 3 elever: 1555 kr pr. kurs (10 ganger, 35 min.)
Grupper, 2 elever: 2000 kr pr. kurs (10 ganger, 35 min.)
Enkelttimer: 290 kr pr. undervisningstime (25 min.)

 

Undervisning på Skype og Zoom gis kun som enkelttimer.

Det er også mulig å betale mer for å få lengre undervisningstime hvis man ønsker det. Dette anbefales for viderekomne elever.

REFUSJON

BETALING

Dersom undervisning utgår grunnet fravær fra lærerens side refunderes et beløp tilsvarende undervisningstimen.

 

Fravær fra elevens side gir ikke rett til refusjon.

For gruppeundervisning betales hele kurset på forskudd.  For elever som tar individualtimer betales det for minimum 10 undervisningstimer av gangen.

Betalingsinformasjon sendes ut før kursstart.

ALDER

Nedre aldersgrense er 8 år. Vi har ingen øvre aldersgrense. Voksne elever er derfor velkomne.

PÅMELDING

Påmelding skjer ved at du sender oss en mail som inneholder elevens navn, adresse, telefonnummer og navnet på en foresatt.

 

Det er fint om du skriver litt hvilke dager som passer deg, og om du ønsker gruppeundervisning eller individualtimer. Vi vil også gjerne vite om du kan noe fra før og hva slags musikk du vil lære å spille.

 

Ski

Ski musikkskole

Undervisningssteder og dager:

Ski ungdomsskole: mandager og torsdager

Alnes gitarstudio (Ski): Etter avtale

Kolbotn (vokal): Etter avtale

Ås (piano): Etter avtale

 

Kontakt og påmelding:

  

Ski musikkskole

Sætreveien 5a
1400 Ski

 

Telefon:

Org.nr: 997933117

  
995 94 172